WIECZOROWE I WEEKENDOWE KURSY ANGIELSKIEGO

Nauka na wieczorowych oraz weekendowych kursach angielskiego prowadzona jest na podstawie naszego własnego autorskiego programu, który stworzyliśmy na potrzeby obcokrajowców mieszkających i pracujących w Irlandii. Kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i dlatego podczas zajęć odtwarzamy autentyczne sytuacje, z którymi mogą się Państwo spotkać na co dzień. Przygotowywane przez nas materiały odzwierciedlają irlandzki kontekst językowy i kulturowy. Również część nagrań wykorzystywanych na zajęciach do ćwiczeń na rozumienie ze słuchu została zrealizowana na nasze zlecenie przy współpracy irlandzkich lektorów. Staramy się aby zajęcia były ciekawe i urozmaicone i dlatego ćwiczenia gramatyczne i leksykalne przeplatane są czytaniem tekstów, odsłuchami oraz ćwiczeniami w parach i grupach. Oprócz bardziej tradycyjnych metod edukacyjnych wykorzystywanych w trakcie nauki, lekcje uzupełniane są o krzyżówki, gry, proste prezentacje i zabawę w odgrywanie sytuacji z życia codziennego.  Po zakończeniu kursu osoby zainteresowane otrzymują certfikat uczestnictwa w kursie. Do jego wydania wymagana jest  frekwencja 80%. Nasze zajęcia prowadzone są na 9 poziomach zaawansowania. Kwalifikacji na dany poziom dokonujemy na podstawie krótkiego pisemnego testu oraz rozmowy z zainteresowanymi. Kursy wieczorne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Zajęcia rozpoczynają się od godziny 18:30 lub 19:00, w zależności od rodzaju i poziomu kursu. Kursy weekendowe odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia rozpoczynają się od godziny 11:00, 14:15 lub 17:30. Dni i godziny zajęć są ustalane osobno dla każdej z grup.

Planowany* rozkład zajęć - grupy wieczorowe i weekendowe, JESIEŃ 2021 (w nawiasach ilość 60-minutowych lekcji na tydzień):

Poziom

Tryb wieczorowy

Tryb weekendowy

elementary A/podstawowy I

V (3 godziny)

V (3 godziny)

elementary B/podstawowy II

V (3 godziny)

V (3 godziny)

pre-intermediate A

V (3 godziny)

V (3 godziny)

pre-intermediate B

V (3 godziny)

V (3 godziny)

intermediate A

V (3 godziny)

V (3 godziny)

intermediate B

V (3 godziny)

V (3 godziny)

Upper-intermediate A (pre-FCE)

V (3 godziny)

V (3 godziny)

Upper-intermediate B (pre-FCE)

V (3 godziny)

V (3 godziny)

Advanced (pre-CAE)

V (3 godziny)

V (3 godziny)

Proficiency (pre-CPE)

X

V (3 godziny)

Business English (upper-intermediate)

V (3 godziny) - zawiera elementy przygotowania do egzaminu BEC

V - 3 godziny - zawiera elementy przygotowania do egzaminu BEC

kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE, CAE, BEC oraz CPE
Szczegółowa informacja o tych kursach

V (2 godziny dwa razy w tygodniu)

V (4 godziny raz w tygodniu)

*Aby grupa się zawiązała, musi się do niej zapisać min. 5 uczestników

ZAPYTAJ O WIECZOROWE LUB WEEKENDOWE KURSY ANGIELSKIEGO

Osoby zainteresowane nauką angielskiego wieczorami lub w weekendy, w tym kursami przygotowującymi do egzaminów Cambridge FCE, CAE i CPE oraz kursem Business English (BEC), serdecznie zapraszamy na kolejne kursy angielskiego rozpoczynające się na początku pażdziernika 2021. Jeśli są Państwo zainteresowani nauką u nas przed tym terminem polecamy nasze zajęcia indywidualne oraz pół-indywidualne i kursy dzienne.

W linkach poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis innych rodzajów kursów oferowanych przez Polską Szkołę Angielskiego w Dublinie:

 

Powrót na główną stronę Szkoły