FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - KURSY JęZYKA ANGIELSKIEGO

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy uczyli się Państwo wcześniej angielskiego?
Tak, w Polskiej Szkole Angielskiego w Dublinie
Tak, w Irlandii w innej szkole lub prywatnie
Tak, w Polsce
Tak, we własnym zakresie
Nie

Którymi kursami są Państwo głównie zainteresowani?
Intensywne kursy dzienne: 16 lub 20 godzin zegarowych tygodniowo, początek: każdy poniedziałek
Kursy wieczorne: 4 godziny lekcyjne tygodniowo, 12 tygodni
Kursy weekendowe: 4 godziny lekcyjne tygodniowo, 12 tygodni
Niedzielny kurs angielskiego 50+: 4 godziny lekcyjne tygodniowo, 12 tygodni
Kurs przygotowujący do egzaminu IELTS: 4 godziny zegarowe tygodniowo, 4, 8 lub 12 tygodni
Kurs przygotowujacy do egzaminu FCE (First Certificate): 50 godzin lekcyjnych w ciągu 9 tygodni
Kurs przygotowujacy do egzaminu CAE (Advanced): 50 godzin lekcyjnych w ciągu 9 tygodni
Kurs przygotowujacy do egzaminu CPE (Proficiency): 50 godzin lekcyjnych w ciągu 9 tygodni
Kurs Business English z elementami przygotowania do egzaminu Cambridge BEC: 4 godziny lekcyjne tygodniowo, 12 tygodni
Zajęcia indywidualne lub w mini-grupach
Kursy letnie dla nastolatków: 20 godzin lekcyjnych tygodniowo, lipiec-sierpień 2022

Jak oceniają Państwo swoją znajomość angielskiego w zakresie pisania i czytania?
Bardzo słabo
Słabo
Średnio
Dobrze

Jak oceniają Państwo swoją znajomość angielskiego w zakresie mowy i rozumienia ze słuchu?
Bardzo słabo
Słabo
Średnio
Dobrze

Jeśli mają Państwo pytania prosimy je wpisać poniżej:


Jak możemy się z Państwem skontaktować?
Imię i Nazwisko
E-mail
Telefon


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - tylko i wyłącznie dla potrzeb
Polish School of English Ltd
(pole wymagane)